Tin tức
Tin Tedisouth
Thông báo đánh giá duy trì lần một hệ thống QLCL ISO9001:2008
08/01/2010

Theo công văn số 33/CV-ĐDLĐCL v/v đánh giá duy trì lần 1 hệ thống QLCL ISO9001:2008

Kính gửi: - Ban Tổng Giám Đốc

                 - Các đơn vị trực thuộc công ty

Để phục vụ công tác đánh giá duy trì lần 1 hệ thống QLCL ISO9001:2008, Văn phòng Dự án & QLCL gửi chương trình đánh giá đến Ban Tổng giám đốc và các đơn vị như sau:

Thời gian: bắt đầu lúc 8h ngày 11/01/2010.

Thời gian đánh giá chi tiết:

+ 8h: Họp khai mạc

+ 8h30: đánh giá lãnh đạo công ty, phòng nhân chính,  xí nghiệp TVTK CTGT Sắt Bộ

+ 10h30: đánh giá xí nghiệp TVTK Cầu đường, xí nghiệp TV địa chất công trình, phòng Quản lý kinh doanh

+ 13h: đánh giá Văn phòng dự án & Quản lý chất lượng, TT tư vấn & UDCN mới, xí nghiệp TVTK đường bộ

+ 16h30: Họp  báo cáo kết quả đánh giá

Riêng chi nhánh phía Bắc sẽ tổ chức đánh giá riêng tại thời điểm thích hợp.

Tổ chức đánh giá: BUREAU VERITAS CERTIFICATION;

VPDA & QLCL