Tin tức
Tin Tedisouth
Thông báo tổ chức hội nghị đại biểu người lao động Công ty
14/01/2010

Theo thông báo số 30/TB-CĐ về việc tổ chứ hội nghị đại biểu người lao động công ty kết hợp với tổng kết công ty năm 2009.

Thời gian: 9h, thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2009

Địa điểm: hội trường 6A, khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tổng số đại biểu tham dự là 93 đại biểu, số lượng đại biểu tham dự của các đơn vị như sau:

+ Xí nghiệp TVTK đường bộ: 20 đại biểu

+ Xí nghiệp TVTK cầu đường: 14 đại biểu

+ Xí nghiệp TV địa chất công trình: 21 đại biểu

+ Xí nghiệp TVTK CTGT sắt bộ: 11 đại biểu

+ Trung tâm TV Ứng dụng công nghệ mới: 6 đại biểu

+ Chi nhánh phía bắc: 5 đại biểu

+ Văn phòng dự án và tư vấn giám sát: 7 đại biểu

+ Phòng Nhân chính: 6 đại biểu

+ Phòng Quản lý kinh doanh: 2 đại biểu

+ Phòng Tài chính kế toán: 1 đại biểu

Thời gian nộp danh sách đại biểu dự hội nghị người lao động công ty gửi về BCH Công đoàn công ty trước ngày 30 tháng 01 năm 2010.

Tedi South