Tin tức
Tin Tedisouth
Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá chất lượng công tác Khảo sát - Thiết kế
19/01/2010

Là dịp để đánh giá tổng quát về công tác Khảo sát - Thiết kế trong thời gian qua và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sản xuất và chất lượng sản phẩm của Công ty.

- Thời gian: 8h00, thứ 4 ngày 03 tháng 02 năm 2010

- Địa điểm: Hội trường 6A, khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Chủ trì hội nghị: Tổng Giám Đốc

- Thành phần tham dự:

 • Lãnh đạo phụ trách các dự án;
 • Lãnh đạo các phòng thuộc khối quản lý, lãnh đạo các đơn vị sản xuất;
 • Các chuyên gia quản lý chất lượng;
 • Các kỹ sư, tổ trưởng tổ khảo sát, tổ trưởng thí nghiệm.

- Chương trình dự kiến:

 • 8h00 - 8h30: Khai mạc
 • 8h30 - 10h00: Báo cáo của XN TVTK Đường bộ; Báo cáo của XN TV địa chất công trình;  Thảo luận chung
 • 10h00 - 10h15: Nghỉ giải lao
 • 10h15 - 12h00: Thảo luận chung
 • 12h00 - 13h00: Ăn trưa
 • 13h00 - 14h15: Báo cáo của XN TVTK Cầu đường; Báo cáo tổng hợp của VPDA & QLCL; Thảo luận chung
 • 14h15 - 15h45: Nghỉ giải lao
 • 15h45 - 16h30: Thảo luận chung
 • 16h30 - 17h00: Kết luận của Tổng Giám Đốc

- Các đơn vị chuẩn bị báo cáo:

 • Văn phòng dự án & Quản lý chất lượng: Tổng kết đánh giá chất lượng công tác khảo sát, thiết kế.
 • XN TVTK Cầu đường: Chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác thiết kế.
 • XN TVTK Đường bộ: Chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác khảo sát địa hình, thủy văn, cắm cọc GPMB-MLG đường bộ
 • XN TV địa chất công trình: Chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm

- Báo cáo gửi về VPDA & QLCL trước ngày 30/01/2010 để tổng hợp và in ấn phát hành tài liệu.

Tedi South