Tin tức
Tin Tedisouth
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2010
28/01/2010

Theo thông báo số 139/TB-NC về việc nghỉ Tết Âm lịch 2010, toàn thể CBCNV Công ty được nghỉ 08 ngày từ thứ bảy 13/02/2010 đến chủ nhật 21/02/2010.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

- Thứ sáu ngày 12/02/2010 (29 tháng chạp) nhận giấy niêm phong tại phòng Nhân Chính (Ô. Bảy), niêm phong tủ hồ sơ, phòng làm việc, tắt hệ thống điện trong đơn vị.

- Làm vệ sinh khu vực thuộc đơn vị mình.

- Lịch phân công trực cơ quan trong các ngày nghỉ được nêu trong thông báo số 193/TB-NC.

Lưu ý: Các nhân viên tham gia các dự án, nghỉ Tết theo lịch của dự án.

Tedi South