Tin tức
Tin Tedisouth
Liên danh Tư vấn giám sát Apave - Dohwa - Tedi South được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải
01/12/2014

Theo Quyết định số 4357/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 11 năm 2014, Liên danh Tư vấn giám sát Apave - Dohwa - Tedi South vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải vì đã có nhiều thành tích trong việc tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả - QL1

Tedi South