Tin tức
Tin Tedisouth
(19/01/2010)
Là dịp để đánh giá tổng quát về công tác Khảo sát - Thiết kế trong thời gian qua và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sản xuất và chất lượng sản phẩm của Công ty.
(14/01/2010)
Theo thông báo số 30/TB-CĐ về việc tổ chứ hội nghị đại biểu người lao động công ty kết hợp với tổng kết công ty năm 2009.
(14/01/2010)
Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) là một công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Tư Vấn, khảo sát thiết kế các công trình giao thông và đã có trên 30 năm kinh nghiệm. Hiện nay TEDI SOUTH đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
(08/01/2010)
Theo công văn số 33/CV-ĐDLĐCL v/v đánh giá duy trì lần 1 hệ thống QLCL ISO9001:2008
(26/12/2009)
Theo thông báo số 2311/TB-NC của công ty v/v nghỉ tết dương lịch 2010