Tin tức
Tin Tedisouth
(03/08/2009)
Nhằm mục tiêu phòng tránh dịch cúm H1N1, Công ty Cổ phần TVTK GTVT phía Nam và Bệnh Viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng thanh khiết môi trường nơi làm việc của Công ty.