Tin tức
Tin Tedisouth
(03/08/2009)
Công ty Cổ phần TVTK GTVT phía Nam và Công ty Evonik Degussa GmbH đã phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu về công nghệ và vật liệu chống thấm mới, sản phẩm Protectosil – 100% Silanes, ứng dụng trong bảo vệ các công trình Cầu – Cảng. Thời gian và địa điểm hội thảo:
(03/08/2009)
Nhằm mục tiêu phòng tránh dịch cúm H1N1, Công ty Cổ phần TVTK GTVT phía Nam và Bệnh Viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng thanh khiết môi trường nơi làm việc của Công ty.