Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực kinh doanh
- Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong việc chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng:

+ Lập báo cáo đầu tư và dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và mạng lưới giao thông nội bộ khu công nghiệp.

+ Thiết kế các công trình giao thông: cầu (kể cả các cầu lớn đặc biệt), hầm, đường sắt, đường bộ, đường đô thị, và cảng-đường thủy.

+ Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông nội bộ và công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp.

+ Thiết kế kiến trúc các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế hệ thống tín hiệu giao thông.

+ Thiết kế mạng lưới điện và các trạm biến áp có điện áp dưới 35 Kv.

+ Thẩm tra các hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra các hồ sơ thiết kế các công   trình giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  và đường nội bộ khu công nghiệp.

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình; đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình; lập và xác định giá các gói thầu.

+ Lập và thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và chi tiết.

+ Mua sắm hàng hóa và tuyển chọn nhà thầu, nhà cung cấp cho các dự án công trình giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp.

+ Giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn giám sát trong giai đoạn xây dựng công trình:

+ Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình giao thông: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, đường đô thị.

+ Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp.

+ Giám sát công tác lắp đặt và hoàn thiện các trang thiết bị cố định của các công trình xây dựng, bao gồm các thiết bị công nghệ, cơ khí và điện.

- Thực hiện và giám sát công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn và đo đạc bản đồ.

- Thực hiện và giám sát công tác thí nghiệm đánh giá các tiêu chí chất lượng chuyên ngành xây dựng và vât liệu xây dựng.

- Đánh giá và cấp chứng chỉ đảm bảo an toàn sức chịu tải và phù hợp chất lượng của các hạng mục xây dựng công trình trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

- Thực hiện và thẩm tra công tác kiểm định đánh giá các tiêu chí chất lượng và khai thác các hạng mục công trình xây dựng mới và đang sử dụng.

- Đánh giá hậu dự án và kiểm toán kỹ thuật các công trình giao thông: đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.

- Lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình giao thông: đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.