Liên hệ
1. Khách hàng có thể liên hệ trực tuyến với chúng tôi theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với quý khách ngay khi có thể.
 
 2. Để gửi và nhận file dữ liệu thông qua giao thức FTP, đề nghị quí khách bấm đường dẫn sau: tedisouth.com/public/Khachhang/
Username: tedisuser
Password: 123456
(*) Thông tin bắt buộc
  • Họ tên*
  • Địa chỉ *
  • Điện thoại *
  • Email *
  • Tiêu đề*
  • Nội dung*
Văn phòng
Click vào bản đồ để xem hình lớn hơn