Thư viện
Văn bản pháp luật
Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cọc mốc giải tỏa hành lang ATĐB
24/07/2009

Thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt được phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 17/12/2007 của thủ tướng Chính phủ, ngày 22/10/2008. Cục đường bộ Việt Nam có công văn số 4425/CĐBVN-GT về việc "Triển khai quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2", trong đó có nội dung những đoạn tuyến đã được giãi tỏa xong cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chính quyền địa phương. Để thống nhất trên toàn quốc. Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn việc cắm mốc giải phóng mặt bằng cho các tuyến quốc lộ cụ thể như sau:

Download: ftp://tedisouth.com/TypicalDrawings/MocGPMB/