Cầu
Cầu ông lớn

1. Địa điểm xây dựng:
  Cầu Ông Lớn nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, bắc qua rạch Ông Lớn, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là kết cấu cầu vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu tiên sử dụng ở Việt Nam góp phần làm đa dạng hóa kiến trúc công trình cầu đường. Cùng loại kết cấu này còn có cầu Xóm Củi và cầu Cần Giuộc.
2. Đặc điểm kết cấu:
  Sơ đồ nhịp:
    7x24.54m + 99.10m + 7x24.54m, tổng chiều dài cầu: 446.16 m (tính đến hai mép sau tường mố)
  Kết cấu dầm:
      Nhịp chính: cầu vòm thép nhồi BTCT M500 chạy dưới dài 99.1m. Dầm dọc là dầm BTCT dự ứng lực  M500, mặt cắt dầm rộng 1.2m, cao 1.8m, tại vị trí đặt chân vòm chiều cao dầm là 2.8m.
      Nhịp dẫn: loại dầm I BTCT ứng suất trước căng trước đúc sẵn dài 24.54m.
  Kết cấu mố
      loại mố khung BTCT M300 đổ tại chỗ. Móng cọc khoan nhồi BTCT M300 đường kính 150cm, mỗi mố 3 cọc. Giữa 3 cọc được liên kết bằng thanh giằng BTCT ở vị trí đầu cọc.
  Kết cấu trụ:
      Trụ chính: BTCT M300 đổ tại chỗ. Móng cọc khoan nhồi 150cm BTCT M300, mỗi trụ gồm 10 cọc.
      Trụ dẫn: BTCT M300 đổ tại chỗ. Móng cọc khoan nhồi 150cm BTCT M300, mỗi trụ gồm 3 cọc. Giữa 3 cọc được liên kết bằng thanh giằng BTCT ở vị trí đầu cọc.
  Khổ cầu:
      3x3.75m (phần xe hỗn hợp) + 2.5m (phần đỗ xe 1 bên sát lề bộ hành) + 2x0.55m (dải lan can 2 bên) + 1.0m (dải an toàn) = 15.85m.
3. Xử lý đường đầu cầu:
  Xử lý bằng bấc thấm bố trí hình tam giác đều cạnh 1.5m.
4. Tĩnh không thông thuyền:
  Khẩu độ 30 m
  Tĩnh cao 6 m, trên mực nước thông thuyền H5% = +1.50
5. Thời điểm thiết kế: năm 2001
6. Thời điểm đưa vào sử dụng: năm 2004
 

Chủ đầu tư
Một số hình ảnh dự án