Cầu
Cầu Bạc Liêu 3

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Bạc Liêu

- Cầu: Lcầu=  668,0 m, HL93, mặt đường BTN

- Đường cấp III, L = 2,1 km

- Vtk = 60 km/h

Một số hình ảnh dự án