Cầu
Cầu Tân Thuận 2

1. Địa điểm xây dựng:
  Cầu Tân Thuận 2 là cầu xây mới nằm bên phải cầu cũ theo hướng từ quận 4 đi quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Bên bờ Quận 4 tim cầu mới cách tim cầu cũ tại vị trí mố cầu cũ khoảng 35m, sau đó tim cầu đi xiên góc 85o với hướng dòng chảy để vượt Kênh Tẻ và nối thẳng vào đường Nguyễn Văn Linh tại vị trí cách ngã ba Khu Chế Xuất Tân Thuận khoảng 420m.
2. Đặc điểm kết cấu:
  Sơ đồ nhịp:
    2x45m + (60m+90m+60m) + 2x45m, tổng chiều dài cầu: 391 m (tính đến hai mép sau tường mố)
  Kết cấu dầm:
      Nhịp chính: BTCT M500 dự ứng lực căng sau đổ tại chỗ, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng trên xe treo. Mặt cắt ngang dạng 1 hộp thành đứng với chiều rộng đáy hộp mặt ngoài là 7m, chiều cao hộp thay đổi từ 2.3m – 5.5m.
      Nhịp dẫn: dầm hộp BTCT thành đứng cao 2.3m, đáy hộp rộng 7m với 2 nhịp liên tục 45m mỗi bờ. Các nhịp này được thi công đúc theo phân đoạn trên đà giáo.
  Kết cấu mố
      BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F120cm, mỗi mố gồm 6 cọc, chiều dài mỗi cọc là 50m.
  Kết cấu trụ:
      Trụ chính: BTCT M300 đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F150cm, mỗi trụ gồm 16 cọc dài 45m. Đối với trụ nhịp biên của nhịp chính, mỗi trụ gồm 6 cọc dài 50m.
      Trụ dẫn: BTCT M300 đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F150cm, mỗi trụ gồm 5 cọc dài 50m.
  Khổ cầu:
      3x3.5m (3 làn xe 1 chiều) + 2x1.5m (lề bộ hành) + 2x0.25m (dải lan can) = 14m
3. Xử lý đường đầu cầu:
  Sàn giảm tải bằng BTCT M300 trên hệ móng cọc ép BTCT 30cm x 30cm
4. Tĩnh không thông thuyền:
  Khẩu độ 40 m
  Tĩnh cao 6 m, trên mực nước thông thuyền H5% = +1.50
5. Thời điểm thiết kế: năm 2004
6. Thời điểm đưa vào sử dụng: năm 2006
 

Chủ đầu tư
Một số hình ảnh dự án