Nút giao
Xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính của Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh dự án