TEDI SOUTH
Nút giao
Xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính của Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh dự án