Đường bộ
Đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương

1. Địa điểm xây dựng:
  Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương là một phần trong Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuyến Tp. HCM – Trung Lương dài 61,9 km gồm hai hệ thống đường tuyến cao tốc (39,8 km) và tuyến đường nối (22,1 km) điểm đầu là nút giao thông Chợ Đệm, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối là nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (km 50) huyện Châu Thành, Tiền Giang.
2. Qui mô dự án:
  Phần đường
  Cấp đường:
    Cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h
  Qui mô mặt cắt ngang:
      Qui hoạch 8 làn xe. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe. Mặt cắt ngang nền đường giai đoạn 1 mỗi chiều xe rộng 12m, gồm:
    - 2 làn xe cao tốc: 2x3.75m = 7.5 m
    - 1 làn đỗ xe khẩn cấp:1x3.0m = 3.0 m
    - Dải an toàn bên trong: 0.75 m
    - Lề trồng cỏ bên ngoài:0.75 m
    Tổng chiều rộng nền 12 m
  Mô đun đàn hồi yêu cầu:
      Ech ≥ 2000 kG/cm2.
  Phần cầu
  Tải trọng thiết kế cầu:
      Xe HL-93 theo “Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-01”
  Cấp động đất:
      Cấp VI theo thang MSK-64
  Khổ cầu:
      Trong giai đoạn 1, mặt cắt ngang cầu theo tiêu chuẩn chung của tuyến đáp ứng được 4 làn xe cơ giới cho 2 chiều xe chạy kết hợp dải dừng xe khẩn cấp, dải an toàn. Mặt cắt ngang 1 chiều xe như sau:
    - Phần xe chạy, 2 làn xe:2x3.75m = 7.5 m
    - Dải dừng xe khẩn cấp: 1x3.0m = 3.0 m
    - Dải an toàn bên trái:0.75 m
    - Lan can:2x0.5 m = 1.0 m
    Tổng cộng 12.25  m
    Khoảng cách giữa 2 cầu là 1m, tổng chiều rộng mặt cắt là 25.50 m.
3. Xử lý đất yếu:
  Do tuyến đi qua nhiều điều kiện địa chất khác nhau nên tùy vào mỗi đoạn sẽ có những giải pháp xử lý khác nhau. Các giải pháp gồm: giếng cát kết hợp gia tải với đường kính giếng cát D=40cm; làm sàn giảm tải trên toàn bộ diện tích nền qua túi bùn; một số đoạn chiều dài đất yếu dài thay thế bằng phương án cầu cạn.
4. Thời điểm thiết kế: năm 2004
5. Thời điểm đưa vào sử dụng: 2010
 

Chủ đầu tư
Một số hình ảnh dự án