Đề án quy hoạch GTVT
Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020
Một số hình ảnh dự án