Quan H? C? ng
Quan hệ cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên
(03/04/2013)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 04 năm 2013, tại hội trường thư viện tổng hợp TP. HCM 69 Lý Tự Trọng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
(04/04/2012)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam dự kiến vào ngày 14 tháng 04 năm 2012, tại hội trường 6A - khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM.