Hoạt động đoàn thể
Đảng bộ Công ty
Lễ kết nạp đảng viên 2009
29/08/2009

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ngày 09/05/2009